Inleiding

Artikelen

Leerkracht

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Weblinks
Rekenen op Rien
Breuken
Cijferen
Inhoud
Meten
Oppervlakte
Procenten
Rekenmachine
Romeinse getallen
Spelletjes
Hoofdrekenen

De werkbladen rond hoofdrekenen zijn hier te vinden. Veel werkbladen zijn gemakkelijk te wijzigen, omdat het om Excel-bestanden gaat. Bij ieder invulblad is wederom een controleblad te vinden.

  Blokken op blokken 1A - Invulblad
  Blokken op blokken 1B - Controleblad
  Delen met nullen 1A - Invulblad
  Delen met nullen 1B - Controleblad
  Pittige samenstellingen 1A - Invulblad
  Pittige samenstellingen 1B - Controleblad
  Rekenblokken 1A - Invulblad
  In de houding 1B - Controleblad
  Sommen in- en uitwerken 1A - Invulblad
  Sommen in- en uitwerken 1B - Controleblad
  Van voor naar achter - Optellen 1
  Van voor naar achter - Optellen 2
  Van voor naar achter - Aftrekken

Inleiding
Artikelen
Leerkracht
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Weblinks
Webmeester Rien te Hennepe