Inleiding

Artikelen

Leerkracht

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Weblinks
Rekenen op Rien
Cijferen
Hoofdrekenen
Inhoud
Meten
Oppervlakte
Procenten
Rekenmachine
Romeinse getallen
Spelletjes
Breuken

De volgende werkbladen rond breuken zijn te downloaden:

  In de keuken van de breuken - Breuken vergeleken
  Breuken halven-derden-zesden - Invulblad
  Breuken halven-derden-zesden - Controleblad
  Breuken halven-vierden-achtsten - Invulblad
  Breuken halven-vierden-achtsten - Controleblad
  Breuken halven-vijfden-tienden - Invulblad
  Breuken halven-vijfden-tienden - Controleblad
  Breuken halven-derden-zesden-twaalfden - Invulblad
  Breuken halven-derden-zesden-twaalfden - Controle

Inleiding
Artikelen
Leerkracht
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Weblinks
Webmeester Rien te Hennepe